Arkivfoto

Nå er vårtrekket godt i gang og med det kommer flere tilfeller av fugleinfluensa.

Fugleinfluensaen som er funnet er først og fremst en risiko for fugler. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

Lov med skadefelling

Det er fra før innført et jaktforbud syd for Nordland. Dette forbudet omfatter imidlertid ikke den skadefellingen som kommunene gir tillatelse til. Det vil si at kommunene selv kan tillate skadefelling av dyr, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Meld fra om døde fugler

Vi oppfordrer også folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å si fra dersom de finner sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler, sier Tronerud.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Fordi smitte i sjeldne tilfeller likevel kan skje, bør man unngå å ta på sjuke eller døde fugler. 

Det er viktig for oss å ha god oversikt over smittetilfellene. Vi drar derfor ut og tar prøver dersom vi mistenker at fuglene kan ha dødd av fugleinfluensa, og at disse vil bidra til mer kunnskap om forekomsten i et område. Prøvene sendes til Veterinærinstituttet for analyse.

Det er viktig at alle følger med på Mattilsynets nettsider, hvor det fortløpende blir lagt ut informasjon om status.

Du finner informasjon om hvordan du registrer dyreholdet ditt på Mattilsynet.no

ANBEFALT FOR DEG