onsdag, juni 12, 2024

Oslo tingrett stanser ulvejakt

Foto: Pixabay

Den planlagte lisensjakten på ulv som skulle startet 1. januar, er stanset av Oslo tingrett.

– Staten ved Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtak av 20. desember 2022 om felling av ulver på norsk side i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa, skriver Oslo tingrett i en kjennelse fredag.

Forbudet gjelder «inntil rettskraftig avgjørelse om vedtakets gyldighet foreligger».

Rovviltnemndene åpnet i fjor høst for å felle 21 ulver i ulvesonen. Det ville tre dyrevernorganisasjoner stanse.

– Retten legger til grunn for sin vurdering at ulovlig felling av hele revirer av en i utgangspunktet totalfredet og også truet dyreart utgjør en vesentlig skade eller ulempe for naturmangfoldet, skriver tingrettsdommer Helge Johannessen i kjennelsen.

På den ene siden står staten ved Klima- og miljødepartementet med Utmarkskommunenes Sammenslutning som partshjelp. På den andre siden står Foreningen Våre Rovdyr, Noah For Dyrs Rettigheter og stiftelsen WWF Verdens naturfond, som alle ville stanse jakten.

Rovviltnemndene har åpnet for å felle 21 ulver i ulvesonen, som tre dyrevernorganisasjoner vil stanse. Jakten skulle egentlig starte 1. januar og pågå til 15. februar, men 27. desember bestemte Oslo tingrett at den måtte stanses inntil videre.

Dette vedtaket forsøkte regjeringen nå å få omgjort, noe retten nå har sagt nei til. Regjeringen håpet å få jakten i gang før fristen går ut 15. februar.

Staten ved Klima- og miljødepartementet og Utmarkskommunenes Sammenslutning er dømt til å betale 600.000 kroner i sakskostnader til Foreningen Våre Rovdyr, Stiftelsen WWF Verdens naturfond og Noah For Dyrs Rettigheter.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler