onsdag, juni 12, 2024

Påstand om fengsel etter å ha rygget over rådyr.

Foto: Unsplash

Aktor la torsdag denne uken ned påstand om ubetinget fengsel i 27 dager for 2 menn som er siktet for ulovlig avlivning av rådyr.

Mennene kom tilfeldigvis over et rådyr som var skadet etter en påkjørsel utenfor Notodden i september sist høst. En av mennene kontaktet viltnemda, og den andre rygget over rådyrets hode med en tung lastebil, for å gjøre slutt på dyrets lidelser, melder avisen Telen.

Det var metoden brukt til avliving og omstendighetene som ble behandlet i to dager i Telemark Tingrett. 

Forsvarerne Øystein Slettebø  og Wenche Merete Kåsa, la ned påstand om frifinnelse for begge de tiltalte.

– I utgangspunktet var jo dette en nødsituasjon etter dyrevernloven. En av de anmeldte forklarte at han tok kontakt med viltnemnda – og fikk beskjed om at han kunne avlive det hardt skadde rådyret – om det var så skadd som han sa. Han gjorde en vurdering, ut fra sin kompetanse som storviltjeger, at det var best å foreta en avliving for å spare dyret for ytterligere lidelser. Det ble gjort i et nødstilfelle, og rådyret døde da også momentant ved den måten dette ble gjort på. Han forklarer jo også selv at han løftet rådyret, ikke trakk dyret etter seg på bakken, for å spare det for lidelser, sier Slettebø til avisen Telen.

Det var mangel på andre verktøy som gjorde valget av metode for avliving av rådyret, da for å gjøre dyrets lidelser så kort som mulig.

Mattilsynet og dyrevernorganisasjonen NOAH, politianmeldte hendelsen. Stasadvokaten for Vestfold, Telemark og Buskerud tok ut tiltalte i mai i år.

Dom i saken kommer  den 10 oktober.

 

 

 

 

 

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler