onsdag, juni 12, 2024

Rettslig kamp for å redde bjørnebinne og to unger i Snåsa og Steinkjer

Foto: Pixabay

NOAH – for dyrs rettigheter og Foreningen Våre Rovdyr tar nå saken til retten for å stanse Klima- og miljødepartementets tillatelse til felling av en bjørnebinne med to unger i Trøndelag. Organisasjonene leverte i går kveld krav om midlertidig forføyning for å redde de truede dyrene.

Klima- og miljødepartementet har gitt tillatelse til felling av bjørnebinne med to unger i Snåsa og Steinkjer kommuner i Trøndelag.

Bjørnen er en fredet art og oppført på rødlisten som sterkt truet, og organisasjonene er opprørte over at miljømyndighetene tillater skyting av en binne med to unger i yngletiden. Å skyte mordyr og unger anses ikke bare som uetisk, men også som et klart brudd på naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Dette står også i strid med naturavtalen, som har fastsatt klare mål for å stanse den menneskeskapte utryddelsen av truede arter og bevare biologisk mangfold. Derfor tar organisasjonene saken til retten med bistand fra advokatkontoret Selmer.

– Dette vedtaket er sjokkerende og ulovlig. Det er første gang i Norges rovviltforvaltning at man gir tillatelse til å skyte en binne med unger i yngletiden. Det er et meget alvorlig signal i naturkrisens tid, hvor Norge har forsøkt å fremstille seg som en nasjon som vil ta vare på truet natur. Bjørnene har dessuten ikke nok gode leveområder i Norge, og det er skammelig at departementet har brukt soneforvaltning som hovedargument for å skyte bjørnene, selv om man tidligere har innrømmet at soneinndelingen i region 6 i seg selv bryter med loven, sier Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler