tirsdag, juli 23, 2024

Snøhetta og Knutshø har vedtatt årets kvote for villrein

Foto: Pixabay

Da har villreinnemda for Snøhetta og Knutshø vedtatt årets kvote for villrein, etter forslag i fra årsmøtet i Snøhetta villreinområde.

 
Snøhetta øst: 750 dyr
Snøhetta vest 150 dyr

Avskytingsprofil

15% fritt dyr 15% kluftbukk 20% simle/ungdyr og 50% kalv.
Dette for begge områdene.
Kvotene ble foreslått etter minimustellingene, da det er gjennomført 2 tellinger i år.
Årsaken til høyere kalvetildeling er et ønske i forvaltningen å ta ut en større andel av kalvene, slik at det blir mindre ungdyr inn i bestanden til neste år, samt å øke gjennomsnittsalderen i bestanden. Slik at antall kalv pr 100 simle/ungdyr øker i årene som kommer, og forhåpentligvis også kondisjonen til simlene slik at flere kommer med kalv, og større kalver. (jf. kvalitetsnormen for villrein)
 
Bakdelen med høyere kalvetildeling er nok at fellingsprosenten totalt sett vil gå ned, da det skytes bare 1/3 tildelte kalver.
Årsaken til dette er nok sammensatt, men vi ser at mange av de jegerne som har tildelt simle/ungdyr + kalv, avslutter jakta etter at simle/ungdyrkortet er felt.
Derfor oppfordrer vi de som får tildelt kalvekort i år om å felle og veie kalven, slik at vi får den viktige vektinformasjonen, dette gjelder ALLE typer dyr.
 
Så blir det også en liten innstramming i kjeveinnleveringen, da vi ønsker at ALLE kjevene blir innlevert for å få et korrekt fellings resultat med tanke på kjønn og alder.
 
CWD- innlevering blir også som tidligere år.
Mer informasjon kommer før jakta, og ved utlevering av villreinkortene fra rettighetshaverne.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler