Villrein. Foto: Kjartan Trana / Statskog

Stadig flere ønsker å jakte på villrein. Antall søkere hos Statskog overgår tilbudet tjuefire ganger. Totalt 2375 søknader er kommet inn til de 93 tilbudene som lyses ut i år.

Landbruks- og matdepartementet

Årlige tellinger danner grunnlag

Årets utlysing gjelder Statskogs jakt i villreinområdene Snøhetta, Knutshø, Rondane Nord, Rondane Sør og Renheimen i Breheimen. Totalt 119 dyr kan tas ut på de 93 tilbudene. Uttaket bestemmes etter årlige tellinger av bestand. Villreinutvalg av grunneiere foreslår antall dyr og det endelige uttaket godkjennes av offentlig villreinnemnd.

– Vi har et godt samarbeid mellom grunneierne, slik at jegerne kan gå over eiendomsgrenser etter et visst system. Villrein bruker store områder, og hvor flokkene oppholder seg avhenger mye av værsituasjonen,sier ansvarlig for Statskogs tilbud i Sør-Norge Kristian Eiken Olsen.

Høstbare viltressurser

I 2018 overtok Landbruks- og matdepartementet ansvaret for den delen av forvaltninga som gjelder høstbare viltressurser, det vil si arter man kan jakte på. Bakgrunnen for det var blant annet muligheten for å styrke næringsutviklingen basert på bærekraftig bruk av utmarksressursene.

ANBEFALT FOR DEG