mandag, mai 20, 2024

Sverige: Flere bjørneskaller funnet – påtalemyndigheten etterforsker alvorlig lovbrudd

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Det har blitt funnet rester av flere bjørner i Bergs kommune i Jämtland, og det er blitt startet en etterforskning på grunn av mistanke om lovbrudd

-Vi får se hva etterforskningen avdekker, men ingenting indikerer sikkert at det har blitt begått en forbrytelse, sier David Levy, vakthavende befal.

Det var en elghund som kom tilbake til sin eier med det som antas å være bjørnepels i munnen. Etter å ha fulgt hundens spor, fant jegeren hva som kan være restene av en bjørn, og deretter ble politiet kontaktet.

Det er tidsskriftet Jakt & Jägare som skriver at politiet i Jämtland mistenker at det har blitt begått et lovbrudd i Bergs kommune. Politiet holder informasjon om nøyaktig hvor funnstedet er hemmelig.

-Vi ønsker ikke å opplyse nøyaktig om hvor bjørnene ble funnet, eller hvor mange det dreier seg om, sier David Levy, vakthavende politibefal til Jakt & Jägare.

Kriminalteknikere har undersøkt stedet og fastslått at det dreier seg om mer enn én bjørn. 

– Men foreløpig kan jeg si at det dreier seg om mer enn ett dyr, og de ble funnet nær hverandre.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler