mandag, juli 22, 2024

Sverige: Afrikansk svinepest blant villsvin utenfor Fagersta

Villsvin
Illustrasjonsfoto: Pixabay

Afrikansk svinepest er i dag bekreftet i en prøve fra et dødt villsvin som ble funnet like sørøst for Fagersta. Afrikansk svinepest er en alvorlig virussykdom som påvirker villsvin og griser, men den smitter ikke til mennesker eller andre dyrearter. Det er for øyeblikket uklart hvordan smitten har kommet til Sverige.

Siden 25. august har sju villsvin blitt funnet døde innenfor et begrenset område i Fagersta-regionen. Prøver fra et annet villsvin er på vei til Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Myndighetene arbeider nå intensivt med å lokalisere, begrense og bekjempe smitten. Mer informasjon vil bli gitt fortløpende.

-Beredskapsplanen vi har hatt i lang tid, blir nå satt i verk. Vi tar også lærdom av erfaringer fra andre land som har vært i en lignende situasjon, sier Lena Hellqvist Björnerot fra Jordbruksverket.

En av de første tiltakene vil være at myndighetene, sammen med jegerorganisasjonene, kartlegger hvor stort området som er berørt er. Dette gjøres ved å søke etter døde villsvin i kombinasjon med kunnskap om villsvinenes leveområder.

Innenfor det berørte området, vil all adgang være forbudt. Dette innebærer for eksempel at man ikke får oppholde seg der, plukke bær og sopp, jakte, drive skogsdrift eller utføre andre friluftsaktiviteter. Smitten smitter ikke til mennesker eller andre dyrearter, men den kan spres via svinekjøtt eller ved å bære virus på klær, utstyr og kjøretøy.

-For øyeblikket vet vi ikke hvordan smitten har kommet inn, men det er en lang vei fra nærmeste smittede område i Europa, og vi antar derfor at det har skjedd via mennesker og ikke villsvin. Det er for øyeblikket en omfattende spredning av smitte i Europa. Det er land som har klart å utrydde sykdommen, og det er vårt nasjonale mål, sier Karl Ståhl fra SVA.

Allmennheten og jegere over hele Sverige, spesielt i det aktuelle området og i Västmanland, oppfordres nå til å rapportere funn av døde villsvin til SVA via www.rapporteravilt.sva.se.

Fakta:

  • Afrikansk svinepest er en smittsom virussykdom som påvirker europeiske villsvin og griser med alvorlig klinisk sykdom (feber, blødninger, ustøhet, dårlig matlyst) og død, vanligvis i løpet av en uke.
  • Sykdommen smitter ikke til mennesker.
  • Sykdommen har vært tilstede i Europa siden 2007 og i EU siden 2014.
  • Siden introduksjonen til EU har smitten kontinuerlig spredt seg i villsvinpopulasjonen med en hastighet på omtrent 1-2 km per måned, og det har også vært flere tilfeller hvor smitten plutselig har dukket opp langt (flere hundre kilometer) fra tidligere smittede villsvinpopulasjoner eller i svinebesetninger. Smitten finnes nå blant både villsvin og tamgriser i flere land i Sentral-Europa, Øst-Europa og Sør-Europa. Mer informasjon om dette finnes på SVAs siste situasjonsrapport Epidemiologisk situasjonsrapport: Afrikansk svinepest 23. august 2023 (sva.se). Infiserte griser og villsvin har virus i alle deler av kroppen, med høyest viruskonsentrasjon i blod. Smitten kan spres ved direkte kontakt mellom smittede og friske griser, samt indirekte gjennom forurensede materialer, personer, kjøretøy og fôr. I rått og frossent kjøtt kan viruset overleve lenge (måneder). Innenfor EU er det retningslinjer for hvordan sykdommen håndteres både på tamgriser og villsvin. Blant annet er det ikke tillatt å fôre tamgriser eller tiltrekke villsvin med ubehandlet matavfall eller animalsk protein.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler