lørdag, februar 24, 2024

Avlivet rådyr – dømt til fengsel

Foto:Pixabay

Jegeravisen har tidligere skrevet om 2 personer som var siktet for ulovlig avliving av et påkjørt rådyr. Nå er de dømt til fengsel for ulovlig håndtering og avliving.

Det var avisen Telen som omtalte saken først.

Telemark Tingrett avsa tirsdag dommen i dyrevoldssaken, som har vakt oppsikt over hele landet. I kommentarfeltene har mange ment at Notodden-mennene gjorde det eneste riktige for å avlive det hardt skadde dyret raskest mulig, mens andre har ment at det var brutalt dyreplageri.

Retten med dommer Erlend Smith Eide i spissen konkluderte med at de to tiltalte brøt dyrevelferdsloven da Svein festet en lastestropp rundt halsen på det påkjørte dyret og løftet det seks-sju meter bort til bilen, slik at den andre tiltalte kunne rygge over hodet til rådyret med lastebil for å avlive det.

De to personene ble dømt til fengsel i 24 og 16 dager i fengsel. I tillegg må begge betale 2500 kroner i saksomkostninger.

– Jeg føler meg som en syndebukk for retten. Et offer i en situasjon der jeg prøvde å gjøre en god handling. Jeg følte at jeg gjorde min plikt ved å hjelpe til og fri dyret fra store lidelser, men heretter skal jeg aldri mer stoppe i en tilsvarende situasjon. sier den ene personen til avisen Telen, etter at han er blitt opplyst om dommen fra hans forsvarer Øystein Slettebø.

– Jeg er overrasket og uenig i dommen. Nå skal vi sette oss godt inn rettens avgjørelse, men jeg registrerer at retten har vært i tvil, sier Slettebø til Telen.

De forklarte i retten at de bare ville gjøre slutt på rådyrets store lidelser så fort som mulig – og at uten annet verktøy tilgjengelig, så de tungbilen som mest effektiv måte å gjøre det på. Han hadde ikke drømt om at han skulle bli tiltalt i retten for å ha tatt livet av et dyr som var så hardt skadet og hadde så store lidelser.

Sju vitner forklarte seg i retten, deriblant sakkyndig som forklarte at dyret hadde tre knekte bein, flere åpne brudd, samt muligens indre skader. Ribbein stakk ut og det rant blod fra nesen til rådyret etter at det hadde blitt påkjørt. Bilisten hadde varslet politiet og viltnemnda, men det var uklarhet på ulykkesstedet hvor lang tid det ville ta. De tiltalte oppfattet 45 minutter.

«Retten er ikke i tvil om at begge de tiltalte handlet med den hensikt at rådyret skulle slippe lidelse» står det i dommen.

Men når retten skal ta stilling til om det er gjort på en i størst mulig grad dyrevelferdsmessig forsvarlig måte i en nødtilfellesituasjon, konkluderer retten med at hendelsen i Tinnegrendvegen var brudd på loven, selv om dyret døde momentant.

En av de tiltalte ble i tillegg til ulovlig avliving også dømt for å ha utøvd vold mot dyr, for måten han løftet dyret over veien på.

– Jeg forstår ikke at jeg har utført vold mot dyret, men ikke de som først løftet rådyret fra veibanen og bort til fortauet, slik det ble forklart under befaringen, sier vedkommende til Telen.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler