Arkivfoto: Roy Andersen / NINA.

Miljødirektoratet sender på høring forslag til endring av forskrift 25. januar 2017 nr. 106 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022. 

Miljødirektoratet foreslår jaktstart for villrein den 10. august i 2021 i Hardangervidda villreinområde sør for riksveg 7. 

Dette er som en del av en større prosess med å utrydde skrantesyke i Norge.

Du kan lese alt om denne saken hos Miljødirektoratet.

ANBEFALT FOR DEG