Når man tar seg tid til å introdusere folk for nye jaktformer, da blir vi flere jegere. Dette er en påstand, men vi tror vi er nært sannheten.

Haltdalen jeger og fiskeforening har de siste fire årene gjennomført flere helger med et arrangement de kaller for «introjakt». Introjakt er et kurs med både teori og praksis. Alt for å bli kjent med en jaktform som man kanskje ikke kjenner fra før, eller en art man ikke har jaktet på tidligere.

Tidligere introduksjonsjakt holdt av Haltdalen jeger og fiskeforening, har vært jakt etter rype, skogsfugl, rådyr, elg, hjort og smårovvilt.

– I år skal vi jakte på både hare og elg, forteller Kenneth Gundersen, som er leder i Haltdalen Jeger og Fiskeforeningen.

Forrige helg ble det gjennomført siste del av høstens introjakt på elg.

For at de skal kunne gjennomføre denne type aktivitet, trenger de ikke bare et område hvor de kan jakte. De trenger dyktige og erfarne instruktører, veiledere til den enkelte deltaker, og ikke minst noe å jakte på.

Jeger og Fiskeforeningen søkte Haltdalen Fjellstyre, om en kvote med elg for å bruke til opplæringsjakt.

– Foreningen fikk i perioden tildelt tre dyr, både okse, kvige og kalv. Dette forteller leder i Haltdalen Fjellstyret, Vidar Aune til Jegeravisen.

Det ble bestemt at man skulle gjennomføre tre helger med elgjakt. Man ville prioritere de unge til den første helgen, damene til helg nummer to og så skulle siste helga være for alle. Covid19 har påført oss en del regler i forhold til smittevern, så derfor ble det en begrenset markedsføring av kurset.

Det skulle vise seg at den reduserte markedsføringen gjorde at helgene ikke ble fullbooket, så derfor ble det bestemt at man ville la alle deltakerne delta på flere helger. Flere ev deltakerne var med alle 3 helgene, noe som tyder på at dette var et positivt tiltak.

Timeplanen var lik for alle helger. Fredag kveld startet man med teori om elgjakt.

– Deltakerne fikk en innføring i det meste en kan tenke seg, forteller Gundersen.

For det er ikke lite teori de har lagt inn i dette kurset, alt for at deltakerne skal kunne reise på jakt mest mulig forberedt.

– Vi vektlegger alt fra skyting, teori om drivjakt og løshundjakt, opptreden på post, fokus på prosedyre ved skuddmulighet, vomming, kjøttbehandling og skjæring. Forteller jaktleder Vidar Aune til Jegeravisen.

Det høres kanskje ut som mye kunnskap som de egentlig kunne fått erfare senere, men tilnærmingen man har på disse kursene er at de skal gi de meste mulig kunnskap før de kommer på post.

– Andre momenter de var innom var hvordan man tar seg til post, opptrer på post, hva skjer når dyret kommer, og hva må vi gjøre etter at vi har skutt. Alt dette er viktig kunnskap å formidle til de som vil bli en dyktig elgjeger, forteller Gundersen.

For å være sikker på at alle hadde med en rifle som var innskutt, startet lørdag med at alle fikk skutt ett skudd. Etter kontrollskytingen, ble det trekking om hvilke poster de enkelte skulle få sitte på igjennom dagen.

For å gi deltakerne en trygghet på sin første jaktdag etter elg, fikk alle tildelt en egen veileder. Dette er erfarne elgjegere, som droppet egen jakt, for å kunne være med å gi rekruttene ny læring.

Les også om storelg skutt på Finnskogen.

– Jeg vil rette en stor takk til alle 16 veilederne som deltok disse tre helgene, sier Kenneth Gundersen.

 Veilederne kommer fra ni forskjellige jaktlag. Dette er meget positivt for deltakerne, da det blir erfaringer fra mange jaktlag som blir fordelt til de alle de nye elgjegerne.

Det ble et variert vær de helgene man arrangerte dette kurset. Elevene fikk oppleve alt fra sol, til vind og snø. Helg nummer tre skulle vise seg å bli den beste. Mange har beskrevet denne helgen som et lite eventyr. Det ble en fin vind, med glimt fra sola som skinte snøen.

Ikke bare hadde deltakerne godt vær, men det skulle også vise at det var mye elg i skogen disse dagene. Det ble mange observasjoner, og søndag var kvoten fylt mindre enn en time etter at hundene var sluppet.

– Som leder i Haltdalen jeger og fiskerforening setter jeg stor pris på deltakelsen fra alle veiledere. Vi må heller ikke glemme hundeførere og hunder, som ikke er enkelt å få tilgang til når det foregår elgjakt rundt omkring. Det ble i løpet av de tre helgene, brukt syv forskjellige hunder. Dette forteller en meget fornøyd Gundersen til Jegeravisen.

Han rette også en stor takk til Haltdalen Fjellstyre, for at Foreningen har fått mulighet til å arrangere disse kursene.  

Nå er elgene skutt, og det er da arbeider starter mener mange. Kunnskap om partering og håndtering av viltkjøtt, er dessverre ikke en kunnskap alle besitter. Neste steg for deltakerne på dette kurset, blir nå å lære seg partering av kjøtt. Alle elevene fikk tilbud om å delta på dette. I tillegg vil alle få tilbud om å kjøpe kjøtt fra de elgene som ble skutt under kurset.

– Vi kommer også å gi bort kjøtt til det kommunale kjøkkenet, slik at flere får nyte godt av disse helgene med elgjakt. Sier Gundersen avslutningsvis til Jegeravisen.

ANBEFALT FOR DEG