onsdag, november 29, 2023

Newcastlesyke påvist i privat duehold i Innlandet

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Det er påvist Newcastlesyke i et privat duehold i Sør-Odal i Innlandet. Mattilsynet har innført en rekke restriksjoner i et område rundt dueholdet for å hindre videre smittespredning.

MATTILSYNET

Jakt er fortsatt lov 

Newcastlesyke fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler, og dårlig dyrevelferd mens sykdommen sprer seg mellom fuglene i dyreholdet. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler. Smitterisiko til mennesker vurderes som svært lav. 

Høsten 2022 ble Newcastlesyke påvist på mange ville duer på Østlandet. Mattilsynet har derfor opprettet en sone som omfatter 34 kommuner med midlertidige forebyggende tiltak for å hindre at tamme fugler blir smittet. Sør-Odal kommune er foreløpig ikke en del av infisert sone for Newcastlesyke. Gjennom høsten og vinteren har det også blitt påvist både Newcastlesyke og fugleinfluensa hos ville fugler både på Vest- og Østlandet. 

Jakt er fortsatt lov 

Den eneste restriksjonen som per nå gjelder for jegere, er at du ikke kan levere fuglevilt eller produkter av disse til et viltbehandlingsanlegg i sonene. Husk at du som jeger nå ikke kan bruke tamme duer til trening av jakthunder, da alle tamme fugler nå må holdes innendørs eller eventuelt ute under tett tak og med skjerming på sidene. 

Mattilsynet anbefaler at du ikke håndterer ville fugler dersom du selv har fugl eller jobber med tamme fugler.  

Trygt å spise kjøtt fra ville fugler   

Fuglevilt er trygt å spise. Det er svært lav risiko for mennesker å bli smittet, spesielt hvis man bruker hansker når man håndterer syke fugler. Det er viktig å ha god hygiene ved tilberedning av kjøtt.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler