onsdag, juni 12, 2024

Påvist ekinokokker på en elg i Innlandet

Elg Illustrasjonsfoto: Pixabay

Parasitten Echinococcus (Echinococcus canadensis G10) er påvist på en elg som ble felt i Stor-Elvdal kommune i Innlandet. Prøven ble tatt ut på et viltslakteri, og den aktuelle elgskrotten ble kassert og destruert. Dette er første gang parasitten er påvist på elg i Norge.

MATTILSYNET

Prøven ble tatt fra en voksen elg i godt hold. Det var ingen unormale funn på slaktet, bortsett fra en del væskefylte blærer i lungene. Prøven ble sendt inn fra viltslakteriet i forbindelse med den ordinære slaktekontrollen til Mattilsynet.

Veterinærinstituttet har analysert prøvene og bekreftet diagnosen. Endelig typing av parasitten viste at det er Echinococcus canadensis G10 (en parasitt innenfor gruppen E. granulosus sensu lato).

Første tilfelle på elg i Norge

Det finnes flere ulike arter i parasittslekten Echinococcus, den mest kjente er revens dvergbendelmark (E. multilocularis), som er en annen parasitt enn den som ble funnet på elgen i Innlandet.

Echinococcus er en parasitt som har hundedyr som endevert og andre dyrearter (inkl. menneske) som mellomvert. Hos endeverten lever den i tarmen og produserer store mengder egg som føres ut med avføringen, uten at endeverten viser symptomer på sykdom.

Dersom eggene tas opp av en mellomvert, kan det utvikles væskefylte blærer i annet vev, for eksempel lunger (for E. granulosus sensu lato) eller lever (for E. multilocularis).  Hundedyr smittes ved å spise mellomverter med blærer i kjøtt eller organer.

Smitte kan kun overføres mellom endevert og mellomvert, det vil si at to mellomverter som for eksempel elg og menneske ikke kan smitte hverandre.

E. canadensis G10 har ikke blitt påvist i Norge tidligere, men den skal ha blitt påvist i Sverige og Finland. Da har det primært vært med elg som mellomvert og ulv som endevert. I Finland skal det også ha vært et tilfelle hos menneske.

E. granulosus av ukjent genotype var vanlig på reinsdyr i Nord-Norge på 1950-tallet. Systematisk behandling av gjeterhunder og restriksjoner på fôring med rått kjøtt og slakteavfall reduserte forekomsten av denne parasitten. De siste påvisningene var i 1990 og 2003.

Echinococcus kan smitte til mennesker, men Folkehelseinstituttet anser at det er meget lav risiko for smitte i dette tilfellet.

Siden hunder kan være endevert for Echinococcus, bør de ikke få rått slakteavfall av hjortedyr (elg, hjort, rådyr, dådyr og rein). Dersom hunden er smittet, kan den behandles med legemidler mot parasitten.

Ber jegere melde fra til Mattilsynet

I Norge er ekinokokkose (E. multilocularis og E. granulosus) hos dyr en nasjonal liste 2-sykdom, tidligere kalt B-sykdom, som er meldepliktig.

Hvis sykdommen blir påvist etter funn på slakteri, vil skrotten og slakteavfall bli destruert. Ytterligere tiltak er ikke nødvendig.

Mattilsynet oppfordrer alle storviltjegere til å melde fra til Mattilsynet dersom de oppdager væskefylte blærer i kjøtt eller indre organer hos hjortedyr.

Spørsmål og svar

Veterinærinstituttet har laget spørsmål og svar i forbindelse med påvisningen.

Les mer om echinococcose:

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler