onsdag, november 29, 2023

Staten vant over Noah i Høyesterett – ulvejakt var lovlig

Høyesterett har konkludert med at fellingen av ulv i Letjennareviret var lovlig. Staten vant dermed over organisasjonen Noah.

Nyhetsbyrået NTB

Bakgrunnen er at et ulvepar og deres to årsvalper ble skutt innenfor ulvesonen 1. januar 2020. I mars samme år leverte dyrerettighetsorganisasjonen Noah en stevning til Oslo tingrett fordi de mente fellingen var ulovlig.

Noah fikk medhold, men staten anket. I fjor vant organisasjonen også fram i lagmannsretten. En enstemmig lagmannsrett slo fast at statens vedtak om å felle Letjenna-ulvene var ugyldig.

Staten anket til Høyesterett, hvor saken ble behandlet i slutten av april i år.

«Høyesterett kom til at det ved felling av ulv innenfor ulvesonen må foretas en interesseavveining mellom de offentlige hensyn som tilsier felling, og de vernehensyn som taler mot. At Stortingets fastsatte bestandsmål er nådd, står sentralt i vurderingen, men gir i seg selv ikke tilstrekkelig grunnlag for felling», skriver Høyesterett.

«I den konkrete vurderingen kom Høyesterett til at det var interesseovervekt for å felle de aktuelle ulvene. Bestandsmålet var nådd med forholdsvis god margin i flere år. De distriktspolitiske og konfliktdempende interessene veide da tyngre enn verneinteressene», heter det videre.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler