Ingenting er som støtte lokalmiljøet og miljøet med lokalkjøpt mat, samt hjelpe fangstmenn med for fulle frysere. Preben Rasmussen fant en måte for hvermansen å handle lokalmat enkelt.
Når vi så denne spennende appen, så måtte vi bare ta en liten prat og høre hva Fersk Fangst var for noe.

Hva er Fersk Fangst, og hvorfor startet du det?
Fersk Fangst er et finn.no for matvarer. Det er en plass hvor alle kan selge unna overskudd og egenproduksjon. Har du som jeger for mye hjortekjøtt i fryseren, så kan det selges her. Markedet skal ha et bredt utvalg av lokale og unike matvarer for et privat marked.

Fersk Fangst var en idè jeg kom opp med da jeg selv så behovet for å kvitte meg med overskudd. Jeg hadde selv vært å fisket, og endte med god fangst. Da jeg ikke hadde plass til all fisken i fryseren, tenkte jeg at jeg fint kunne gitt det vekk. Men hvordan? Når nærmeste familie ikke hadde anledning, burde det vel finnes noen andre som ville ha slik flott fangst? Etter lang betenkningstid og mye planlegging satte jeg i gang produksjonen av Fersk Fangst.


Hvem ønsker dere å nå ut til tjenesten deres?
Applikasjonen og markedet den tilbyr er i all hovedsak siktet mot det private markedet, samt mot små og mellomstore aktører. Jegeren, fiskeren, småbarnsfamilien, den matglade og gårds eierne er alle i målgruppen. Jeg tenker også at restauranter vil være interessert i å bruke Fersk Fangst som en portal for unike matvarer som de selv kan tilberede og tilby.
Tanken bak Fersk Fangst er at det skal være et bedre alternativ til ferskvaredisken på butikken. Det skal være ferskere, billigere og mer miljøvennlig.

Er tjenesten deres kun for kjøp og salg av mat, eller kan man kjøpe
andre ting også?
Markedet er tiltenkt en totalløsning hvor alle som driver med jakt og fiske skal finne mer enn matvarer. Markedet skal også tilby jaktkort, fiskekort, løyver og gjerne arrangerte turer. Ønsker man å drive lokal turisme, så er Fersk Fangst en god mulighet for slikt.
Mitt ønske rundt opplevelsesegmentet i Fersk Fangst er å bidra til at løyver og kort blir mer tilgjengelig for alle. Jeg syntes selv det det var vanskelig å vite hvor jeg skulle starte da jeg startet med jakt og fiske som hobby. På jegerprøven ble jeg fortalt at jeg helst burde kjenne noen, eller starte å spørre rundt.

Hvis jeg som jeger har for mye vilt i fryseren. Hvordan kan jeg selge
dette igjennom dere?
Om du ønsker å selge noe så lager du en enkel profil i applikasjonen. Deretter lager du en annonse for det du ønsker å selge, og avventer respons fra kjøper. Det er gratis, og du styrer hele prosessen selv.

Er det noe man må passe på når man selger noe av viltet?
Skal du selge fangsten er det visse forehåndsregler man må ta. Det meste av nødvendige tiltak blir allerede utført ved normal felling og preservering av de fleste jegere. De fleste jaktlag vil også allerede inneha nødvendig kompetanse for kjøp og salg.
Vi har selvfølgelig laget et lett leselig sammendrag på våre nettsider for å hjelpe både kjøper og selger om de er usikker.


Hvordan starter jeg med salg av vilt?
Les deg gjerne opp på hjelpesidene våre. Følger du det som står der er du alltid innenfor regelverk og sikret for både din egen og kjøpers del.
Viltet kan du selge som du ønsker, som ferdig kjøttdeig eller kun grovpartert.
Et lite tips er at bilder selger, så ta gjerne et og to flotte bilder som du bruker i annonsen.

Er det noe du vil legge til?
Jeg ønsker å legge til det miljøvennlige aspektet med Fersk Fangst.
Delingskultur er et godt tiltak for klima. Fersk Fangst er en mulighet for å utnytte delingskulturen ytterligere, og fjerne miljøfiendtlige ledd som langtransport, innpakking, tiltak for økt holdbarhet og stadig preservering.
Handel mellom privatpersoner i lokal skala bidrar ikke kun til mangfold men også til et positivt bidrag til miljøet.

Fersk Fangst skal bli et marked for kortreist, unik og miljøvennlig mat.

ANBEFALT FOR DEG