Jostein Olav og Rambo med en av vinterens mange harer. Foto: privat

Hva kan være bedre enn å ta med hunden ut i skogen, og bare slippe den løs. Selv fyrer du opp et bål, sitter rolig, og nyter alle naturens lyder. Det eneste som kan forstyrre, er hundens kraftige beskrik i det den finner haren. Haren er løs, og losen er i gang.

Haren tar ofte avhopp, og springer fram og tilbake i sporene sine

Jostein Olav Lyng

Jegeravisen har vært i samtale med Jostein Olav Lyng, en litt over gjennomsnittet ivrig harejeger fra Verdal i Trøndelag. Vi ville lære litt om harejakt med hund.

Harejakt har lange tradisjoner i Norge. Det jaktes mest med bruk av hund, men det blir også felt noen harer på støkkjakt. I tillegg er det flere steder i landet populært med bruk av rifle på jakt etter haren.

Forrige sesong ble det  skutt ca 12500 harer i Norge.(Kilde: SSB)

Sesongen for harejakt er lang. Den starter i september, og da kan du jakte til utgangen av februar.  Lengst nord i landet, kan du jakte frem til midten av mars.

-Harejakt med hund er en sosial jaktform. Her sitter man ofte rundt et bål og har det utrolig sosialt, mens hunden er på søk etter haren, forteller Jostein Olav. Han forteller videre at harejakt med hund er en fin måte å innvie barna til naturen og jakt. Denne jaktformen er også fin for å introdusere jakt for nye, kommende jegere, forteller Lyng.

-Det finnes en rekke hunderaser som brukes til harejakt. De mest vanlige her i landet er drever, beagle, dunker, finskstøver og hamiltonstøver.  Lyng forteller videre at det finnes mange andre raser, som også fungerer meget godt på harejakt.

Når det gjelder våpen, er det hagle som er mest brukt på jakt med hund. Det skal sies at det er, som nevnt tidligere, flere som også bruker rifle på harejakt.

Det hjelper å være godt kjent i området som du skal jakte i, og kanskje også kjenne til hvor haren holder til.

-En god plass å lete etter hare, er i blandingsskog med mye undervegetasjon. Du finner den også på gressfylte myrer og setervoller. Lyng forteller også at etter at snøen har kommet, er bjørkekratt et yndet spiskammer. Haren bruker ofte veier og stier når den forflytter seg, og den har gjerne faste ruter.

Gangen i harejakt med hund er ganske enkel. Hunden slippes, og starter søk. Slipper man på ferske spor, tar det ofte kortere tid før man får uttak. Når hunden har funnet ferske spor, jobber han med disse, frem til han finner stedet der haren ligger. Da kommer det ofte et beskrik fra hunden. Dette er en lys og kraftig halsing når hunden tar opp jakten på haren.

Haren vil da som oftest begynne å løpe i sirkler. Størrelsen på sirkelen varierer med hvor skremt haren er, og også gjerne alderen og størrelsen på haren  Til slutt kommer haren gjerne på en post, der det står en jeger med hagle. Blir haren skutt, er det dot. Dot er et gammel jaktrop, som forteller at haren er skutt.

-Fine poster er gjerne på losstrengen forteller Jostein Olav. Alle stier, veier og harestier er fornuftige steder å postere.

-Den beste plassen er ofte stedet der haren ble tatt ut første gang, for haren vil nesten alltid, på et eller annet tidspunkt, returnere til dette stedet, forteller Lyng.

 En feil, som ofte blir gjort av de som ikke har så mye erfaring med denne type jakt, er at de hele tiden har fokus i retning der de hører hunden.  En hare ligger  ofte mange minutter fremfor hunden, og da er det lett å la seg lure.

Haren har veldig godt syn, og den har god hørsel. Selv om den løper på flukt fra en hund, er den fortsatt veldig vaktsom. Dette er et dyr som står på menyen til både rev, gaupe, ørn og hauk.

Når en vet alt dette, skjønner man at når man sitter på harepost, må man være både rolig, stille og skjerpet.

Varme klær og litt kamuflasje, kan være det som gjør at man lykkes med harejakt. Foto: Knut Gartland

 -Har man jaktet en del med samme hund, kan man etter hvert lære seg å tolke losen på hunden, forteller Lyng. Hastighet, og kraft i losen, forteller ofte hvor nært hunden er haren.

-Min oppfatning er at hvis haren blir støkket av jegere en kort tid etter uttaket, drar den ofte ut på en lengre runde, og i tillegg gjerne finner på masse annet sprell.

Lyng mener derfor at det er viktig at losen får satt seg, før det blir for mye bevegelse i terrenget.

Skulle man være uheldig og ikke få satt skudd etter haren når den kommer på post, er det bare å sitte rolig. Veldig ofte kommer den tilbake, og da i akkurat den samme løypen.

-Det samme er det om man bommer, sier Lyng. Haren kan da ofte sette seg rolig ned for å finne ut hva som skjedde, før den løper videre.

Lyng nevnte tidligere at haren ofte kan finne på mye sprell.

-Haren tar ofte avhopp, og springer fram og tilbake i sporene sine. Den kan også  løpe langt etter veien for å prøve å riste av seg hunden under losen. Lyng forteller videre at hunden løper samme strengen, altså i sitt eget spor flere ganger. Den gjør alt for å prøve å riste av seg hunden.

 Som man skjønner kan slike loser pågå i flere timer, og da er det viktig at sekken er pakket med nødvendig innhold. Mange har med egen stolsekk. I den har de opptenningsmidler og varme klær. Det er viktig og ikke glemme god mat og drikke. Dagene kan bli lange.

Jostein Olav Lyng og Rambo gjør seg klar for noen timer med harelos. Foto: Knut Gartland

Noen ord om Jostein Olav og Rambo

Jostein Olav Lyng kommer fra Verdal i Trøndelag. Han jakter mye, veldig mye. Han er ofte ute på harejakt i Trøndelag. Han reiser også ut av fylket, for at Rambo skal få noen fine dager på jakt.

Han er ofte invitert både til jeger og fiskeforeninger, og til forskjellige skoler, der de har jakt som fag. Da hjelper det med en erfaren harejeger, og en hund som er litt Rambo.

Rambo er en 7 år gammel blandingshund av American Foxhound og Russisk Støver. Denne hunden loser både hare, rev, gaupe, jerv og villsvin. Rambo sporer også bjørn, så for han starter sesongen i Sverige i midten av august.

Det har blitt logget nesten 3000 kilometer hver sesong for Rambo de siste årene, og det skytes mye vilt. Bare denne sesongene er det skutt 30 harer for Rambo, og totalt er tallet snart 140. I tillegger det også skutt 35 rever og en gaupe for denne hunden.

Du kan også følge Jostein Olav og Rambo på Instagram.

ANBEFALT FOR DEG