mandag, mai 20, 2024

Reinpolitiet ga advarsel til jeger for å bære med blyammunisjon på jakt

rype
Foto: Pixabay

I forbindelse med jaktstart på Varangerhalvøya ble 50 jegere kontrollert av reinpolitiet. Under disse kontrollene, ble det gitt 7 advarsler for brudd på regler knyttet til våpenkort og riktig ammunisjon.

Operasjonsleder ved politiets operasjonssentral i Finnmark politidistrikt, Martin Marum, sier til Ifinnmark at en av jegerne hadde med seg ammunisjon av bly.

– En hadde med seg bly i områder som er definert som våtmark eller var hundre meter fra en våtmarkssone. Det er en ny forskrift som er trådt i kraft, sier Marum.

Forbudet mot blyhagl under jakt i og ved våtmark trådte i kraft 15. februar. Forbudet gjelder uansett hvilken art det jaktes på.

– En jeger er blitt gjort kjent med det og har fått en advarsel. Det er ikke ilagt noen straff eller reaksjon fra politiets side annet enn at vi har informert dem, sier operasjonsleder Marum.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler