onsdag, juni 12, 2024

Svar på skriftlig spørsmål om villreinstammen på Hardangervidda

Flere tiltak vurderes for å begrense, og om mulig utrydde, smitte etter at en villreinbukk på Hardangervidda fikk påvist klassisk skrantesjuke høsten 2020.|Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) om tiltak for villreinstammen på Hardangervidda.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2502 fra representanten Terje Halleland

Stortingsrepresentant Terje Halleland har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

«Vil statsråden forsikre seg om at det ikke blir igangsatt tiltak for villreinstammen på Hardangervidda før en har sikret en reetablering av villreinstammen på Nordfjella?»

Klassisk skrantesjuke er den mest alvorlige sykdommen som er påvist hos hjortedyr i Norge. Det finnes ingen behandling for sykdommen, som er dødelig for dyr. Jeg mener at det er avgjørende av vi gjør vårt ytterste for begrense smitte og om mulig utrydde denne sykdommen. Hvis vi ikke lykkes i dette vil det kunne få store konsekvenser for dyrehelse, natur, kultur og næring. Jeg og Klima- og miljøministeren samarbeider tett i denne komplekse saken.

Forekomsten av skrantesjuke på Hardangervidda vurderes som svært lav, og Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) mener at vi trolig har oppdaget smitten tidlig i forløpet av et utbrudd. Hardangervidda villreinområde er Norges største med en bestand i dag på ca. 6000 villrein vinterstid og en tilvekst med rundt 2300 kalver. VKM har angitt at uttak av voksne bukk og eldre dyr er det viktigste tiltaket for å nå målet om mulig å utrydde sykdommen. Selv om det er svært lav risiko for at skrantesjuke-prioner kan overføres fra dyr til mennesker, angir VKM at det er viktig å være føre var.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har overlevert sin faglige anbefaling om håndtering av klassisk skrantesjuke på Hardangervidda. Jeg oppfatter at direktoratene i all hovedsak er enige om tiltakene. De er enige om en strategi med mål om å begrense smitte og om mulig utrydde klassisk skrantesjuke, og de anbefaler en rask iverksetting av flere tiltak og en adaptiv tilnærming. I tillegg er direktoratene tydelige på at det er den samlede effekten av tiltakene er avgjørende for resultatet.

Regjeringen har nå konkludert med at det er viktig å raskt iverksette tiltak for å nå målet om å begrense smitte og om mulig utrydde klassisk skrantesjuke på Hardangervidda. Videre er det besluttet at andelen bukk som er 3 ½ år og eldre, må reduseres ned mot et minimum i 2021, dvs. tilnærmet lik null. I tillegg er det satt et mål om å ta ut 1000 – 1500 voksne simler i 2021. Etter at jakten i 2021 er gjennomført, skal tas det stilling til behovet for ekstraordinært uttak vinteren 2021/22.

Spørsmål om den videre bekjempelsen av skrantesjuke på Hardangervidda avhenger av flere faktorer. For det videre arbeidet har både Mattilsynet og Miljødirektoratet pekt på behov for mer kunnskap og de er nå i gang med å innhente nødvendig vitenskapelig råd fra relevante kunnskapsinstitusjoner om dette.

Det har vært viktig for oss å lytte til alle som har hatt innspill. Samarbeid er viktig for å nå målet, derfor er det viktig med god dialog mellom alle aktørene også i det videre arbeidet med oppfølgingen av situasjonen på Hardangervidda.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Advertisement -

Siste artikkler