onsdag, november 29, 2023

Vil du samle inn DNA-prøver etter bjørn?

Skit fra bjørn Foto: Vegard Pedersen / Statens naturoppsyn.

Alle som ferdes i skog og mark oppfordres til å samle inn ekskrementer og hår fra bjørn. Materialet brukes for å få oversikt over bjørnebestanden i landet.

Statsforvalteren i Nordland

Oppfordringen kommer fra Rovviltnemnda og Statsforvalteren. Vi utlover dusør for innsamlede prøver som ved DNA-analyse viser seg å være fra bjørn.

Er du med, bidrar du til den nasjonale overvåkingen av bjørn. DNA-analyser er en viktig del av bestandsovervåkningen på brunbjørn i Norge. Målet er å få informasjon og kunnskap om geografisk utbredelse og bestandsstørrelse.

De siste årene er det kun registrert to-tre bjørneindivider i Nordland, i hovedsak på Indre Helgeland, men også noen helt nord i fylket. Foreløpige resultater fra prøver samlet inn i år viser noen flere bjørner på Helgeland. De aller fleste bjørnene i Nordland er hannbjørner på vandring ut fra mer bjørnetette områder i Sverige, Trøndelag eller Troms på leting etter binner og nye leveområder. Svar på analyserte prøver finner man på nettsida www.rovbase.no.

Hvordan gå fram?

På sensommeren og høsten er bjørnens avføring gjerne mørk i fargen og inneholder ufordøyde rester av bær, planter og, iblant, insekter. Finner du en skit, så putt en liten til bit av skiten i en ren plastpose (uten å ta på den), og lever til Statens naturoppsyn. Rovdata beskriver i denne saken nærmere hva man må huske på hvis man finner en bjørneruke.

Vi håper at flest mulig vil delta i innsamlingen, og på den måten bidra til å bedre kunnskapen om bjørnebestanden i fylket.

Dusør

Rovviltnemnda i Nordland utlover dusør på kr. 1000,- til de som leverer inn prøver av ekskrementer eller hår hvor DNA-analyser gir en positiv DNA-profil på bjørn.

For å unngå unødvendig innsamling og analyse av flere prøver fra samme bjørneruke, utbetales det kun én dusør per ruke. Merk at dusører regnes som skattepliktig inntekt. 

Andre rovviltobservasjoner

Med presise bestandsmål er detaljert informasjon om bestandsstørrelse og utbredelse av store rovdyr helt avgjørende for rovviltforvaltningen. Vi oppfordrer derfor til innmelding av både spor- og synsobservasjoner av rovvilt. Dette kan gjøres gjennom Rovdatas rapportsystem for store rovdyr, http://www.skandobs.no/.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler