onsdag, juni 12, 2024

Ny midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesona

Ulv Pixabay
Foto: Pixabay

Den genetisk verdifulle ulven som ble påvist i Engerdal er fortsatt på vandring. Statsforvalteren gjør derfor en ny midlertidig avgrensing av lisensfellingsområdet for ulv, med virkning fra 31. januar.

Ut fra ulvens områdebruk den siste tiden åpner nå Statsforvalteren for lisensfelling av ulv i nord-østre deler av Engerdal kommune.

Statsforvalteren følger med dette opp Klima- og miljødepartementets klageavgjørelse om lisensfelling av ulv utenfor ulvesona, der det heter at «statsforvalterne har myndighet til å kunne stoppe lisensfellingen ved mistanke om at genetisk verdifulle dyr er på vandring i områdene der lisensfelling pågår». Vår beslutning er også i tråd med rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak, der det i punkt 5 framgår at «Dersom ny kunnskap om genetisk verdifulle individer skulle tilkomme, kan Statsforvalteren gjøre det som er nødvendig for å redusere sannsynligheten for at disse felles

Fra og med 31. januar avgrenses lisensfellingsområdet for ulv i region 5 Hedmark slik:

Områder der lisensfellingen stoppes midlertidig:

Engerdal kommune vest for fv. 28 fra grense mot Os kommune fram til denne møter fv. 26, og vest for fv. 26 til denne møter fv. 217, videre sør for fv. 26 til denne møter fv. 218 og sør for fv. 218 til riksgrensen mot Sverige.

Rendalen kommune øst for Glomma.

Stor-Elvdal kommune øst for Glomma.

Trysil kommune nord for en rett linje fra der Senna renner ut i Trysil/Femund-vassdraget til der kommunegrensa mellom Trysil og Engerdal gjør en vinkel ved Litlskorhøa. (den del av Trysil kommune som ligger utenfor ulvesona).

Lisensfelling kan fortsette som normalt i følgende område:

Følgende kommuner inngår i sin helhet: Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange og Nord-Odal.

De deler av Engerdal kommune som ligger øst for fv. 28 fra grense mot Os kommune fram til denne møter fv. 26, og øst for fv. 26 til denne møter fv. 217, videre nord for fv. 26 til denne møter fv. 218 og nord for fv. 218 til riksgrensen mot Sverige.

De deler av Stor-Elvdal kommune som ligger vest for Glomma.

De deler av kommunene Kongsvinger, Sør-Odal, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Åmot, Stor-Elvdal og Rendalen som ligger vest for Glomma.

For region 3 Oppland og region 4 Akershus er det ingen endringer.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler