søndag, juli 14, 2024

Trøndelag: Kvotejakt på gaupe 2023

Gaupe Foto: Pixabay

Kvotejakta på gaupe starter 1. februar og varer til 31. mars. Jakta avsluttes når kvoten for de ulike kvotejaktsområdene er fylt, eller senest 31. mars.

Statsforvalteren i Trøndelag

I 2023 er totalkvoten for rovviltregion 6 Midt-Norge på 24 gauper, fordelt på start- og reservekvoter og nærmere bestemte områder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Av disse kan maksimalt 5 være voksne hunndyr. I tillegg er det for noen områder vedtatt kvotefri jakt på gaupe.

Informasjon om gjeldende kvote i Trøndelag finner du på:

Felling eller forsøk på felling i Trøndelag skal umiddelbart meldes til Statsforvalteren i Trøndelag på telefon 930 60 221.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler